Pretraživanje

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o zapocinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC.46 u Kapelici

Utorak, 16. Lipnja 2015. - 11:38

Grad Labin kao ovlaštenik upravljanja, gradenja, održavanja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na podrucju Grada Labina, sukladno odredbama cl. 131. –133. Zakona o cestama (Narodne novine RH 84/1122/1354/13148/1392/14.) zapocinje postupak evidentiranja nerazvrstane ceste u Kapelici ( dionica od županijske ceste ŽC 5103 Labin – Koromacno  od kucnog broja Kapelica 106 do kucnog broja Kapelica 103A.

Postupak obilježavanja granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta ceste zapocinje dana 23.lipnja 2015. godine u 8 sati. Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u zgradi Grada Labina, Titov trg 11 Labin, velika vijecnica u prizemlju – dana 6. srpnja 2015. godine od 08,00 do 11,00 sati te dana 8. srpnja 2015.  od 16,00 do 18,00 sati.


Prilozi