Pretraživanje

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste: NC.15. RABAC- MALI KOSI

Utorak, 16. Veljače 2021. - 0:00

Grad Labin, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) objavljuje Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste radi upisa u zemljišne knjige.

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, navedena u tablici u nastavku, o započinjanju postupka evidentiranja te ceste sukladno odredbama članka 131. i 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).

Grad Labin započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije (predstavnika  izrađivača snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata) koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene, kako slijedi:

 
Oznaka nerazvrstane ceste

- trasa
Okvirne oznake katastarskih čestica kojima prolazi trasa ceste Obilježavanje na terenu - Uvid u geodetski elaborat dana Izrađivač snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvedenog stanja
NC.15. RABAC- MALI KOSI

- VATROGASNI PUT

 

okvirna trasa ceste:

- poč.toč.: Mali Kosi

- zav.toč.: Prohaska, Rabac
-k.č. 201/1, k.č. 1545,  

 k.č. 1539, k.č.1717/4,

 k.č.1717/8, k.č.1717/3,

 k.č.201/150, k.č.201/149,

 sve u k.o. Ripenda

- k.č.123, k.č. 146,

  k.č. 148, k.č.154,

  k.č. 156, k.č. 153,

  sve u k.o. Rabac
03.ožujka 2021.

u 10:00 h
25. ožujka 2021.

13:00 - 14:00 h
GEO DIGA d.o.o.,

Sv. Katarine 18,

Labin

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja na dan naveden u tablici, u zgradi Grada Labina, Labin, Titov trg 11 (I. kat – mala vijećnica).

Radi poštivanja epidemioloških mjera, potrebno je prethodno najaviti točno vrijeme dolaska kako bi se izbjeglo okupljanje većeg broja stranaka na telefonski broj 866-830 ili e- mailom na tijana.celija@labin.hr.

Prilozi