Pretraživanje

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

Petak, 15. Listopada 2021. - 0:00

Grad Labin, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) objavljuje Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste radi upisa u zemljišne knjige.

 Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta navedena u priloženom javnom pozivu o započinjanju postupka evidentiranja te ceste sukladno odredbama članka 131. i 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).

Grad Labin započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije (predstavnika  izrađivača snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata) koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Obilježavanje navedene ceste zakazano je za dan 29.10.2021. u 10,00 sati, a uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste moguće je izvršiti u zgradi Grada Labina, Labin, Titov trg 11 (velika vijećnica) dana 24.11.2021. od 13-14h, ali po prethodnoj najavi na 866-830 ili na email tijana.celija@labin.hr

Radi poštivanja epidemioloških mjera, potrebno je prethodno najaviti točno vrijeme dolaska kako bi se izbjeglo okupljanje većeg broja stranaka na telefonski broj 866-830 ili e- mailom na tijana.celija@labin.hr.

Detalje pogledajte u priloženom Javnom pozivu.

Prilozi