Pretraživanje

Javni poziv- evidentiranje nerazvrstanih cesta- Kapelica

Srijeda, 15. Ožujka 2023. - 0:00

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta i nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste (u nastavku: nositelji stvarnih prava), navedene u tablici u nastavku, o provođenju postupka evidentiranja cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu, sukladno člancima 131. do 133. Zakona o cestama.

Grad Labin započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojima su izvedene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije (predstavnika  izrađivača snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata) koji će voditi računa o tome da lomne točke granica cesta budu ispravno stabilizirane i obilježene, redoslijedom kako slijedi:

Oznake nerazvrstane ceste – trase:

NC.44.03. BREG IVANOVCI

             - poč.toč.: ZC.51.03.

             - zav.toč.: BREG IVANOVCI-IVANOVCI

 
NC.44.03.02.  BREG IVANOVCI- IVANOVCI

            - poč.toč.: NC.44.03.

            - zav.toč.: BREG IVANOVCI- IVANOVCI

NC.44.03.02.02. BREG IVANOVCI- IVANOVCI

            - poč.toč. NC.44.03.02.

            - zav.toč.: BREG IVANOVCI- IVANOVCI

NC. 44.03.01. BREG IVANOVCI- IVANOVCI

            - poč.toč. NC.44.03.

            - zav.toč.: BREG IVANOVCI- IVANOVCI

NC.44.04.02. BREG IVANOVCI- JURINKINO

            - poč.toč. NC.44.04.

            - zav.toč.: BREG IVANOVCI- JURINKINO

NC.45.02.01. KAPELICA- MORČAK

            - poč.toč. NC.45.02.

            - zav.toč.: KAPELICA- MORČAK
 
NC.45.02.02. KAPELICA- MORČAK

            - poč.toč. NC.45.02.

            - zav.toč.: KAPELICA- MORČAK
 
NC.45.02.03. KAPELICA- MORČAK

            - poč.toč. NC.45.02.

            - zav.toč.: KAPELICA- MORČAK

NC.46.02. KAPELICA- MILEVOJ

            - poč.toč. NC.46.

            - zav.toč.: KAPELICA
 
NC.46.01.  KAPELICA- MILEVOJ

            - poč.toč. NC.46.

            - zav.toč.: KAPELICA
 
NC.46.03. KAPELICA

            - poč.toč. NC.46.

            - zav.toč.: ZC_5103
 
NC.47.08. KAPELICA- MARKET

            - poč. toč. ZC_5103

            - zav.toč. KAPELICA- MARKET
 

Obilježavanje na terenu počinje: 22. ožujka 2023. 10:00 h - 15.00h

Izrađivač snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvedenog stanja:

TOPOING d.o.o., Rubeši 80A, Kastav (Grad Kastav).

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u zgradi Grada Labina, Labin, Titov trg 11 (ured 24a/II kat) dana 04. travnja 2023. od 10.00 do 15.00 sati.

Javni poziv te popratne fotografije preuzmite u prilogu.

Prilozi