Pretraživanje

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora

Petak, 06. Svibnja 2022. - 0:00

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13., 3/17. i 16/20.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnih prostora u zakup oznake KLASA: 024-02/22-02/110, URBROJ: 2163-4-01-22-1 od 14. travnja 2022. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje u zakup slijedećih poslovnih prostora:

1. Poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 7, površine 40,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 716 k.o. Novi Labin

- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 36,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1.800,00 kuna.

2. Poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 7, površine 54,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 716 k.o. Novi Labin

- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 36,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 2.430,00 kuna.

3. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska 2, površine 20,85 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 634 k.o. Novi Labin (SPORTSKI CENTAR “FRANKO MILETA”)

- namjena poslovnog prostora: trgovina sportskom opremom i/ili dodacima prehrane za sportaše,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 36,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 938,25 kuna.

4. Poslovni prostor u Rapcu, Obala Maršala Tita 8A, površine 37,36 m2, suteren i prizemlje sagrađen na k.č. 928 k.o. Rabac, prizemlje

- namjena poslovnog prostora: atelje,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 8,60 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 401,62 kuna.

5. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 4, površine 35,40 m2, prizemlje, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin

- namjena poslovnog prostora: kancelarijski prostor,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1.327,50 kuna.

6. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 7, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin

- namjena poslovnog prostora: kancelarijski prostor,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 337,50 kuna.

7. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 10, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin

- namjena poslovnog prostora: kancelarijski prostor,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 693,50 kuna.

 

Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 23. svibnja 2022. godine u 12:00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Cjelokupni tekst natječaja i obrazac zahtjeva preuzmite u prilogu.

Prilozi