Pretraživanje

Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata Klubova studenata Istre iz Proračuna Grada Labina za 2019. godinu

Ponedjeljak, 21. Siječnja 2019. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9./09., 9./10. – lektoriran tekst, 8./13. i 3./16.), sukladno Proračunu Grada Labina za 2019. godinu i projekciju za 2020. i 2021. godinu („Službene novine Grada Labina“ br.16/19.), te temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26./15.) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.), Gradonačelnik Grada Labina 21. siječnja 2019. objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata Klubova studenata Istre iz Proračuna Grada Labina za 2019. godinu


Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Labina poziva Klubove studenata Istre da se prijave na natječaj, kojim stječu uvjete za financijsku podršku svojih programa i projekata.
Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program, projekt i/ili manifestaciju za sljedeća prioritetna područja:
- podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju Klubova studenata Istre,
- promicanje zajedništva, demokracije i lokalpatriotizma i
- promicanje kulture, sporta, istarskih glazbenih večeri i istarske čakavice.


Udruge mogu prijaviti programe, projekte i/ili manifestacije koji/e sadrže slijedeće aktivnosti:
- sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre,
- organizacija i održavanje predavanja, radionica i savjetovanja,
- nabavka opreme
- aktivnosti vezane za kulturu, sport, održavanje istarskih glazbenih večeri,
- promicanje istarske čakavice.


Ukupno planirana vrijednost natječaja je 10.000,00 kn, odnosno bit će sklopljena indikativno tri Ugovora u rasponu indikativno od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa / projekata / manifestacija je 30 dana od dana objave Natječaja.

Natječajnu dokumentaciju u papirnatom obliku (jedan izvornik) treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u Pisarnici Grada Labina) na sljedeću adresu:

GRAD LABIN
Upravni odjel za društvene djelatnosti
(NE OTVARAJ – Prijava za JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa / projekata Klubova studenata Istre iz Proračuna Grada Labina za 2019. godinu
Titov trg 11, 52220 Labin

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: natjecaj.udruge@labin.hr

Cjelokupni tekst natječaja i popratnu dokumentaciju možete preuzeti u privitku.

Prilozi