Pretraživanje

Javni natječaj za sufinanciranje programa ili projekta Klubova studenata Istre iz Proračuna Grada Labina za 2018. godinu

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9./09., 9./10. – lektoriran tekst, 8./13. i 3./16.), sukladno Proračunu Grada Labina za 2018. godinu i projekciju za 2019. i 2020. godinu  („Službene novine Grada Labina“ br.17./17.), te temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26./15.) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.), Gradonačelnik Grada Labina 23. siječnja 2018. objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata Klubova studenata Istre iz Proračuna Grada Labina za 2018. godinu.

 
Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Labina poziva Klubove studenata Istre da se prijave na natječaj, kojim stječu uvjete za financijsku podršku svojih programa i projekata.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program, projekt i/ili manifestaciju za sljedeća prioritetna područja:

-          podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju Klubova studenata Istre,

-          promicanje zajedništva, demokracije i lokalpatriotizma i

-          promicanje kulture, sporta, istarskih glazbenih večeri i istarske čakavice.


Ukupno planirana vrijednost natječaja je 10.000,00 kn, odnosno bit će sklopljena indikativno tri Ugovora u rasponu indikativno od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

 Rok za podnošenje prijedloga programa / projekata / manifestacija je 30 dana od dana objave Natječaja.

NAČIN PRIJAVE

Natječajnu dokumentaciju u papirnatom obliku (jedan izvornik) treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u Pisarnici Grada Labina) na sljedeću adresu:

GRAD LABIN

Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti

(NE OTVARAJ – Prijava za JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa / projekata Klubova studenata Istre iz Proračuna Grada Labina za 2018. godinu

Titov trg 11,  52220 Labin

Natječajnu dokumentaciju preuzeti u prilogu.

Prilozi


;