Pretraživanje

Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Labina

Ponedjeljak, 16. Kolovoza 2021. - 0:00

Na temelju Odluke Gradonačelnika o smanjenju početne cijene za prodaju službenog vozila – osobni automobil, KLASA: 406-01/21-01/39, URBROJ: 2144/01-01-21-1 od 30. srpnja 2021. godine, Gradonačelnik Grada Labina dana 16. kolovoza 2021. godine objavljuje Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Labina

 

I PREDMET PRODAJE

1.    Vrsta, marka i tip vozila: osobno, M1, Volkswagen Passat

- boja: crna s efektom,

- broj šasije: WVWZZZ3CZ8P093011

- oblik karoserije: zatvoreni,

- godina proizvodnje: 2008.,

- vrsta motora: Diesel

- snaga motora u kW: 105,

- radni obujam motora u cm3: 1968,

- stanje putomjera: 377 597

Napomena: vozilo je odjavljeno, registracijske oznake preuzete na uništenje, prometna dozvola je poništena

Početna cijena: 20.992,63 kn (sa PDV-om), a temelji se na Odluci o smanjenju početne cijene za prodaju službenog vozila – osobni automobil, KLASA: 406-01/21-01/39, URBROJ: 2144/01-01-21-1 od 30. srpnja 2021. godine, te nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka za procjenu šteta na cestovnim motornim vozilima, strojevima i opremi Mladena Matane od 27. svibnja 2021. godine.


Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utorka,  31. kolovoza 2021. godine do 14.00 sati bez obzira na način dostave.

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u dvostrukoj zatvorenoj omotnici, vanjska s naznakom: ,,NE OTVARAJ - PONUDA ZA KUPNJU SLUŽBENOG VOZILA" te unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja .

Adresa za dostavu ponuda: Grad Labin, Titov trg 11, 52 220 Labin.

Otvaranje ponuda održat će se istog dana, 31. kolovoza 2021. u 14,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11. Otvaranje ponuda neće biti javno, zbog pridržavanja epidemioloških mjera vezanih za pandemiju virusa COVID-19.

Ponude koje nisu podnesene u roku i koje su nepotpune neće se razmatrati.

Cjelokupni tekst Natječaja te pripadajuću izjavu preuzmite u prilogu.

Prilozi