Pretraživanje

Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Labina

Četvrtak, 17. Lipnja 2021. - 0:00

Na temelju Odluke Gradonačelnika o prodaji službenih vozila KLASA: 406-01/21-01/31, URBROJ: 2144/01-01-21-1 od 16. lipnja 2021. godine, Gradonačelnik Grada Labina dana 17. veljače 2021. godine objavljuje Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Labina

I PREDMET PRODAJE

1. Vrsta, marka i tip vozila: osobno, M1, Volkswagen Passat
- boja: crna s efektom,
- broj šasije: WVWZZZ3CZ8P093011
- oblik karoserije: zatvoreni,
- godina proizvodnje: 2008.,
- vrsta motora: Diesel
- snaga motora u kW: 105,
- radni obujam motora u cm3: 1968,
- stanje putomjera: 377 597

Napomena: vozilo je odjavljeno, registracijske oznake preuzete na uništenje, prometna dozvola je poništena

Početna cijena: 23.325,15 kn, a temelji se na nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka za procjenu šteta na cestovnim motornim vozilima, strojevima i opremi Mladena Matane od 27. svibnja 2021. godine.

Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do petka, 2. srpnja 2021. godine do 14.00 sati bez obzira na način dostave.

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u dvostrukoj zatvorenoj omotnici, vanjska s naznakom: ,,NE OTVARAJ - PONUDA ZA KUPNJU SLUŽBENOG VOZILA" te unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja .

Adresa za dostavu ponuda: Grad Labin, Titov trg 11, 52 220 Labin.

Cjelokupni tekst natječaja te pripadajuću izjavu preuzmite u prilogu.

Prilozi