Pretraživanje

Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Labina

Na temelju Odluke Gradonačelnika o prodaji službenih vozila KLASA: 406-01/21-019, URBROJ: 2144/01-01-21-1 od 12. veljače 2021. godine, Gradonačelnik Grada Labina dana 15. veljače 2021. godine objavljuje Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Labina.

PREDMET PRODAJE

1.    Vrsta, marka i tip vozila: osobno, M1, Volkswagen Passat

- boja: crna s efektom,

- broj šasije: WVWZZZ3CZ8P093011

- oblik karoserije: zatvoreni,

- godina proizvodnje: 2008.,

- vrsta motora: Diesel

- snaga motora u kW: 105,

- radni obujam motora u cm3: 1968,

- stanje putomjera: 377 597

Početna cijena: 30.067,20 kn, a temelji se na nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka za procjenu šteta na cestovnim motornim vozilima, strojevima i opremi Mladena Matane od 1. veljače 2021. godine.

SADRŽAJ PONUDE

 - ime i prezime, prebivalište, OIB, preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe); a za obrtnika i preslika obrtnice,

-  izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,

-  naziv, sjedište, OIB, preslika izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe)

-  dokaz o plaćenoj jamčevini,

-  broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,

 -  ponuđena kupoprodajna cijena, koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja.

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utorka, 2. ožujka 2021. godine do 14.00 sati bez obzira na način dostave.

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u dvostrukoj zatvorenoj omotnici, vanjska s naznakom: ,,NE OTVARAJ - PONUDA ZA KUPNJU SLUŽBENOG VOZILA" te unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja .

Adresa za dostavu ponuda: Grad Labin, Titov trg 11, 52 220 Labin.


Cjelokupni tekst natječaja te pripadajuću izjavu preuzmite u prilogu

Prilozi


;