Pretraživanje

Javni natječaj za osnivanje prava služnosti

Srijeda, 09. Studenog 2022. - 0:00

Na temelju toč. III. Zaključka Gradonačelnika Grada Labina KLASA: 024-02/22-02/278 URBROJ: 2163-4-01-22-1 od 08. studenog 2022. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju objavljuje JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava služnosti u svrhu građenja (polaganja), pristupa, korištenja, popravljanja, održavanja i razvoja kabelske kanalizacije u sklopu provedbe RUNE projekta i  to trase EKI Pulska – Mate Balote (EKI mreža H6 Labin), na nekretninama:

  • dio k.č. 754/1 k.o. Novi Labin, u trasi dužine 51,65 m (u naravi dio nerazvrstane ceste NC 30. Ul. 43. Istarske divizije – Ul. Mate Balote)
  • dio k.č. 754/8 k.o. Novi Labin, u trasi dužine 23,29 m (u naravi dio nerazvrstane ceste NC 30. Ul. 43. Istarske divizije – Ul. Mate Balote)
  • dio k.č. 755/3 k.o. Novi Labin, u trasi dužine 12,8 m (u naravi dio nerazvrstane ceste NC 30. Ul. 43. Istarske divizije – Ul. Mate Balote)
  • dio k.č. 756/5 k.o. Novi Labin, u trasi dužine 5,05 m (u naravi dio nerazvrstane ceste NC 30. Ul. 43. Istarske divizije – Ul. Mate Balote)
  • dio k.č. 756/1 k.o. Novi Labin, u trasi dužine 37,95 m (u naravi dio nerazvrstane ceste NC 30.02. Ul. Mate Balote)
  • dio k.č. 281/30 k.o. Novi Labin, u trasi dužine 147,85 m (u naravi dio nerazvrstane ceste NC 30. Ul. 43. Istarske divizije – Ul. Mate Balote)
  • dio k.č. 281/36 k.o. Novi Labin, u trasi dužine 39,15 m (u naravi dio nerazvrstane ceste NC 30. Ul. 43. Istarske divizije – Ul. Mate Balote), u dijelu i površini kako je prikazano na grafičkom prilogu – prijedlog linijske EKI na izvodu iz katastarskog plana.

Početni iznos naknade za osnivanje prava služnosti iznosi 8 kn/m2 zauzetog dijela zemljišta, odnosno za 317,74 m2 naknada iznosi 2.541,92 kn i plaća se godišnje.

Rok za predaju ponuda ističe 8-og dana, od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Labina i objave obavijesti o natječaju u dnevnom listu - Glasu Istre, u 15:00 sati.

Cjelokupni tekst natječaja i pripadajuću grafiku preuzmite u prilogu.

Prilozi