Pretraživanje

Javni natjecaj za održavanje javne rasvjete na podrucju Grada Labina

Utorak, 05. Siječnja 2010. - 15:01

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Labinu i Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju ugovora, Gradonacelnik Grada Labina objavljuje „Javni natjecaj za održavanje javne rasvjete na podrucju Grada Labina za razdoblje od 2010. do 2013. godine“.

Predmet javnog natjecaja je povjeravanje radova na održavanju javne rasvjete na podrucju Grada Labina koji obuhvacaju poslove tekuceg održavanja objekata i uredaja javne rasvjete, zamjenu dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura, bojanje rasvjetnih stupova, ophodarsku službu i ostale poslove. Rok za predaju ponuda istice 15-og dana od dana objave Natjecaja na Oglasnoj ploci Grada Labina, odnosno u petak, 22. sijecnja 2010. godine u 1200 sati.


Prilozi