Pretraživanje

Javni natječaj za dodjelu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini

Četvrtak, 28. Travnja 2022. - 0:00

Na temelju članka 8. Odluke o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini ("Službene novine Grada Labina", broj 17/09., 16/10., 6/11. i 1/12.-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Labina, dana 28. travnja 2022. godine, raspisuje Javni natječaj za dodjelu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini

Objavljuju se uvjeti i postupak za dodjelu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini za 2022. godinu.

Pravo natjecanja imaju svi polaznici sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija s područja Grada Labina upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu do 35. godine života.

 Prijaviti se može samo znanstvenoistraživački rad.

Ne mogu se prijaviti završni radovi sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija.

Uz prijavu znanstvenoistraživačkog rada dostavlja se kratki životopis i stručna preporuka visokog učilišta na kojem je rad prijavljen.

Prijava znanstvenoistraživačkog rada sa potpunom dokumentacijom dostavlja se u Grad Labin, Povjerenstvu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini, Labin, Titov trg 11, najkasnije do 31. svibnja 2022. godine. 

 Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Tekst javnog natječaja i pripajaći obrazac preuzmite u privitku.

Prilozi