Pretraživanje

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama

Četvrtak, 28. Travnja 2022. - 0:00

Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama („Službene novine Grada Labina“ broj 3/16., 9/17. i 15/17.), Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o objavi javnog natječaja za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama, oznake KLASA: 024-02/22-02/116, URBROJ: 2163-4-01-22-1 od 22. travnja 2022. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama

 

RASPISUJE SE JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE UDRUGAMA SLJEDEĆEG POSLOVNOG PROSTORA:

1. Poslovni prostor na adresi Rudarska 1, Labin, ukupne površine 11,70 m2, u zgradi sagrađenoj na k.č. 881/5 k.o. Novi Labin, kancelarija br. P-6.

-  namjena poslovnog prostora: preventivni programi, razvoj socijalnih usluga savjetovanja i pomaganja te promicanje i zaštita mentalnog zdravlja djece, mladih i obitelji

-    iznos mjesečne naknade: 5,00 kuna/m2 (PDV nije uključen).


Pisane ponude podnose se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE POSLOVNOG PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA”, te unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, sve na adresu Grad Labin, Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 31. svibnja 2022. u 12,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Cjelokupni tekst Natječaja te obrazac prijave preuzmite u prilogu.

Prilozi