Pretraživanje

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama

Ponedjeljak, 26. Listopada 2020. - 0:00

Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama („Službene novine Grada Labina“ broj 3/16., 9/17. i 15/17.), Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o objavi javnog natječaja za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama, oznake KLASA: 022-05/20-01/2-237 URBROJ: 2144/01-01-20-1, od 15. rujna 2020. godine i točke 3. Zaključka Gradonačelnika Grada Labina, KLASA: 022-05/20-01/2-263, URBROJ: 2144-01-01-20-1, od 22. listopada 2020., Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE UDRUGAMA SLJEDEĆEG POSLOVNOG PROSTORA:

1. Poslovni prostor oznake P-8 i P-9, ukupne površine 17,7 m2, u Labinu, Rudarska 1, sagrađen na k.č. 884 k.o. Novi Labin

- namjena poslovnog prostora: Razvoj socijalnih usluga savjetovanja i pomaganja te promicanje i zaštita mentalnog zdravlja djece, mladih i obitelji

- iznos mjesečne naknade: 5,00 kuna/m2 (PDV nije uključen)


Pisane ponude podnose se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE POSLOVNOG PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA”, te unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, sve na adresu Grad Labin, Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 26. studenog 2020. u 12,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Otvaranje ponuda održat će se istog dana, 26. studenog 2020. u 12,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Otvaranje ponuda neće biti javno, zbog pridržavanja epidemioloških mjera vezanih za pandemiju virusa COVID-19.

Cjelokupni tekst Natječaja i obrazac prijave možete preuzeti u prilogu.

Prilozi