Pretraživanje

Javna vatrogasna postrojba Labin

Građani i gradska uprava > Gradske tvrtke i ustanove > Javna vatrogasna postrojba Labin

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a svoju funkciju u oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba Labin vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija: kao nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju drugi subjekti (grad, općine, vatrogasne zajednice i dr.), praćenje stanja zaštite od požara na području djelovanja Javne vatrogasne postrojbe, poduzimanje mjera za koje je Javna vatrogasna postrojba ovlaštena, briga o opremljenosti vatrogasnom tehnikom i opremom, provedbu javnih vježbi pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Labin samostalno, provedba i učešće na javnim vježbama u suradnji sa ostalim javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, u organizaciji Područnih vatrogasnih zajednica i Vatrogasne zajednice Istarske županije,  provedba i učešce na javnim vježbama u suradnji sa svim subjektima zaštite i spašavanja, organizacija, pripomoć i ucešće na tečajevima, seminarima iz oblasti zaštite i spašavanja, briga o osposobljavanju građana u poznavanju minimuma mjera zaštite od požara, organizacija i neposredno gašenje požara, organizacija spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda, aktivno učešće i rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja, obučavanje i stručno osposobljavanje, kontinuirano praćenje novih tehnoloških dostignuća (sajmovi, seminari, internet, posjete) i obavljanje svih drugih poslova koji su temeljem Zakona stavljeni u nadležnost Javne vatrogasne postrojbe Labin.

Kontakt:.

zapovjednik Saša Stepančić, ing. sigurnosti i zaštite od požara
Tel/fax: +385 52 851 654/851 655
Web stranice: www.jvp-labin.hr


Civilna zaštita

Stožer civilne zaštite Grada Labina provodi mjere i aktivnosti civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i propisa donesenih za njegovu provedbu te planu djelovanja civilne zaštite Grada Labina. Stožer operativno prati i koordinira mjere i aktivnosti sustava civilne zaštite radi spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Grada Labina ako zaprijeti neposredna opasnost za nastanak određene velike nesreće koja može ugroziti živote i  zdravlje ljudi i materijalna dobra (preventivna operativna funkcija), ako Gradonačelnik Grada Labina proglasi nastanak velike nesreće  na određenom području Grada Labina (operativna funkcija u fazi spašavanja i otklanjanja nastalih posljedica), kada sudjeluje u vježbi civilne zaštite, za vrijeme vježbe.

Nakon aktiviranja sustava civilne zaštite, Stožer poduzima sljedeće mjere i aktivnosti: 

1. procjenjuje razvoj događaja  i sukladno tome usmjerava snage i sredstva civilne zaštite na područja na kojima je njihovo angažiranje potrebito i predlaže mjere i aktivnosti civilne zaštite  koje treba poduzimati,

2. priprema prijedloge o upotrebi i angažiranju svih snaga i sredstava civilne zaštite na  provođenju mjera i aktivnosti u  spašavanju ljudi i materijalnih dobara koji su ugroženi ili nastradali zbog djelovanja  velike nesreće na pogođenom području,

3.  obavlja poslove informiranja javnosti o provođenju mjera civilne zaštite.

Kontakt:
Načelnik Stožera civilne zaštite
zapovjednik Saša Stepančić, ing. sigurnosti i zaštite od požara

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
Denis Stipanov
Tel/fax: +385 91 441 0055
E-mail: denis.stipanov(at)istra-istria.hr

Prilozi


;