Pretraživanje

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja naselja Rabac

RABAC - UPU.JPG (134 KB)
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA RABAC 

Gradonačelnik Grada Labina je  svojim zaključcima od 13. veljače 2017. godine utvrdio prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac  i uputio istu na javnu raspravu. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju je temeljem tih zaključaka, a sukladno odredbi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13.),  objavio javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac u trajanju od 30 dana  od 22. veljače 2017. godine do 23. ožujka 2017. 

Prilozi


;