Pretraživanje

Javna rasprava o prijedlogu trećih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike - u utorak javno izlaganje

Petak, 31. Svibnja 2019. - 0:00

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. , 65/17., 114/18. i 39/19.),  Odluke o izradi trećih Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana uređenja Labina i Presike (Službene novine Grada Labina broj 05/18. i 13/18.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina KLASA  022-05/19-01/2-139 , URBROJ: 2144/01-01-19-1   od  20. svibnja 2019. godine, nositelj izrade Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina, objavljuje  Javnu raspravu o prijedlogu trećih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike

 
1. Objavljuje se javna rasprava o PRIJEDLOGU TREĆIH  IZMJENA I DOPUNA URBANISTČKOG PLANA UREĐENJA LABINA I PRESIKE (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2. Prijedlog Plana kojeg je izradila tvrtka Plan 21 d.o.o.Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 4, 51000 Rijeka. utvrdio je Gradonačelnik Grada Labina  zaključkom KLASA  022-05/19-01/2-139 , URBROJ: 2144/01-01-19-1   od  20. svibnja 2019. godine.

3.  Javna rasprava u trajanju od 15 dana održat će se u razdoblju od 27. svibnja 2019. godine do 10. lipnja 2019. godine.

4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u ulaznom holu upravne zgrade Grada Labina, Titov trg 11 svakog radnog dana od 9 - 14 sati.

5.Prijedlog Plana bit će objavljen i na web stranici Grada Labina na adresi www.labin.hr .

 Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u utorak 04. lipnja 2019. godine s početkom u 17,30 sati u prostorijama Gradske knjižnice Labin (Polivalentna dvorana), Rudarska 1a, Labin.

6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja ponovne javne rasprave do zaključno 10. lipnja 2019. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:

  • postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
  • davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Grada Labina na adresi Titov trg 11 ili poštom na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, Titov trg 11, 52220 Labin.

 
Cjelokupni tekst objavljene Javne rasprave i pripadajuće priloge pogledajte OVDJE.