Pretraživanje

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Vinež

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA VINEŽ

Gradonačelnik Grada Labina je svojim zaključcima od 13. veljače 2017. godine utvrdio prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež i uputio iste na javnu raspravu. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju je temeljem tih zaključaka, a sukladno odredbi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13.), objavio javnu raspravu o  prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež u trajanju od 15 dana od 22. veljače 2017. godine do 08. ožujka 2017. godine.

Prilozi


;