Pretraživanje

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Labina i Presike

Ponedjeljak, 05. Siječnja 2015. - 17:32

Upravni odjel za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju temeljem Zakljucka Gradonacelnika Grada Labina objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Labina i Presike. Javna rasprava traje od danas 5. sijecnja 2015. godine do 23. sijecnja 2015. godine, a javno izlaganje održat ce se u srijedu 14. sijecnja 2015. godine sa pocetkom u 17 sati u Velikoj vijecnici grada Labina, Titov trg 11.  


Ocitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave do zakljucno 23. sijecnja 2015. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se, do dana zakljucenja javne rasprave, podnositi: upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno uredenje,  zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina, upisom u zapisnik o javnom izlaganju, dostavom putem pošte na adresu Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uredenje,  zaštitu okoliša i gradnju , Labin, Titov trg 11.

Pisana ocitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu citko napisani, bez imena i adrese podnositelja nece se uzeti u obzir u pripremi Izvješca o javnoj raspravi.

Svi dijelovi Prijedloga Plana  (grafika i tekst) objavljeni su u privitku ove obavijesti.


Prilozi