Pretraživanje

Javna nabava

Građani i gradska uprava > Javna nabava i natječaji > Javna nabava

Objave u Narodnim novinama o natječajima Grada Labina možete pogledati na web stranici Objava javne nabave. Na On-line popisu objava u desnom uglu ekrana kliknite na "na formular traži" i u rubrici Naziv naručitelja upišite Grad Labin kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja. U nastavku možete pregledati popis svih postupaka javne nabave Grada Labina koji su u tijeku.  

1. Objavljeni postupci javne nabave:


2. Sklopljeni ugovori
3. Poništeni postupci  Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Grad Labin kao javni naručitelj vrši:

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMAPodaci o naručitelju
:

Grad Labin
Titov trg 11
52220 Labin
MBS 2561921
OIB 19041331726
Telefon: +385 52 866 810
Glavna adresa naručitelja (URL): www.labin.hr  

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16.), Grad Labin kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja - gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika, te s njima povezane osobe u sukobu interesa.    

IZJAVE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

NABAVA ISPOD ZAKONSKOG PRAGA

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Grad Labin provodi sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi.  

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.  

PLAN NABAVE  

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine ", br. 120/16) objavljuje se Plan nabave za 2017. godinu.  


Plan nabave za 2017. godinu

 Arhiva plana nabaveREGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA  

Sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine ", br. 120/16) Grad Labin objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - stanje na dan 22.11.2017.    

Arhiva - Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazumaZakon o javnoj nabavi - NN120/16


Prilozi


;