Pretraživanje

Izvršena sanacija crkve Sv. Antuna Padovanskog

Utorak, 07. Listopada 2014. - 6:35

U 2014. godini, kao i ranijih godina, nastavlja se sa zaštitom i vrednovanjem duhovne i spomenicke baštine Grada Labina ulaganjem u sanaciju i zaštitu sakralnih objekata i objekata kulturne baštine.

Sukladno odobrenim sredstvima Regione del Veneto i sufinanciranju Grada Labina izvršena je sanacija crkve Sv. Antuna Padovanskog. Sanacija je izvršena s vanjske strane objekta na nacin da su sanirani urušeni ogradni zidovi, obnovljena fasada (kamene erte i preslica) te je izvršeno prezidivanje urušenog potpornog zida.

Vrijednost ukupnih radova je 270.000 kuna s PDV-om, a izvodac radova je tvrtka Kapitel iz Žminja, licencirani izvoditelj za objekte pod zaštitom Konzervatorskog odjela u Puli. Sanaciju crkve sufinancirala je Regione del Veneto u visini od 25.000 €, a preostali iznos osiguran je u Proracunu Grada Labina.