Pretraživanje

Izvješce sa tematske sjednice Gradskog vijeca Grada Labina o projektu TE Plomin C

Utorak, 20. Studenog 2012. - 14:03

Sinoc je u Velikoj vijecnici Grada Labina održana tematska sjednica Gradskog vijeca Grada Labina o problematici izgradnje TE Plomin C kojoj je prisustvovao predsjednik Uprave HEP-a Zlatko Koracevic sa suradnicima. Gradski vijecnici tijekom dvosatne rasprave izrazili su vlastite stavove, ali i stavove gradana Grada Labina koje zastupaju, te postavljali pitanja predstavnicima HEP-a. Uvodno se obratio Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika ukratko podsjetivši na tijek pregovora o izgradnji zamjenskog bloka TE Plomin i ukljucenosti predstavnika lokalne samouprave Labinštine u sam proces.       

Pitanja vijecnika Gradskog vijeca Grada Labina odnosila su se na zaštitu zdravlja i okoliša, na pitanje raspisivanja referenduma, na obeštecenje Labinštine, na sustav monitoringa, ali i o važnosti daljnje kvalitetne komunikacije izmedu Vlade RH, HEP-a i lokalne zajednice.   

Vijecnicima je na pitanja odgovarao Zlatko Koracevic, te napomeno da je ocito kako je u prošlosti nedostajalo komunikacije, stoga je obecao da ce se to promijeniti. Dodao je i kako su Studijom utjecaja na okoliš definirane granicne vrijednosti kojih ce se investitor morati pridržavati, kao i  da ce upravo na tome HEP inzistirati prilikom izbora najpovoljnijeg strateškog partnera. Naglasio je da ce se u novom postrojenju koristiti tehnologija kojom ce se emisija sumporovog dioksida smanjiti za 55%. Takoder, naveo je i da ce se proširit mreža mjernih stanica koje ce biti direktno spojene s nadležnim Ministarstvom i Agencijom na nacin da ce gradani u svakom trenutku moci pratit stanje. Predsjednik uprave dodao je i da je HEP spreman financirati alternativnu studiju u cilju dokazivanja zadovoljenja parametra. Što se tice opreme napomeno je da ce inzistirati da se kod izgradnje zamjenskog bloka ugraduje oprema proizvedena u Hrvatskoj. 

Gradski vijecnici prihvatili su zakljucke o problematici izgradnje TE Plomin 3:

  1. Podržava se Zakljucak Skupštine Istarske županije o problematici izgradnje TE Plomin III oznake KLASA:310-02/12-01/2 od 29. listopada 2012. godine.
  2. Poziva se Vlada Republike Hrvatske da poštuje Prostorni plan Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, 2/02, 1/05, 14/05 – procišceni tekst, 10/08, 17/10 i 116/11 – procišceni tekst).
  3. Poziva se Vlada Republike Hrvatske da, temeljem Arhuške konvencije koju je Sabor Republike Hrvatske ratificirao, raspiše referendum o TE Plomin III.
  4. Zadužuje se Gradonacelnik Grada Labina da redovito informira Gradsko vijece Grada Labina o poduzetim aktivnostima u vezi ovog Zakljucka, te za organizaciju tribina, okruglih stolova i sl. na navedenu temu.

Prilozi