Pretraživanje

Izvješce sa gradonacelnikove konferencije za medije

Ponedjeljak, 12. Studenog 2012. - 14:59

Danas je u Maloj vijecnici Grada Labina, gradonacelnik Tulio Demetlika zajedno sa svojim zamjenicima Eni Modrušan i Zoranom Rajkovicem održao redovitu konferenciju za medije na kojoj je predstavio odluke donijete u proteklom razdoblju.

 

 

Naime, Gradonacelnik Grada Labina donio je Plan o izmjeni Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Labina u 2012. godini prema kojem su se neutrošena sredstva za kapitalnu izgradnju u visini od 51.000,00 kuna prerasporedila prema Osnovnoj školi Matije Vlacica za zamjenu dotrajale stolarije.

 

Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika novinarima je predstavio kapitalne projekte za Grad Labin i tijek njihove pripreme. Naime, jedan od njih je Dom za starije osobe i javni park u Labinu. U ovoj je godini u cijelosti otkupljeno zemljište za izgradnju Doma.  Korisna površina buduceg Doma iznosi 4407  cetvornih metara, a predvideni kapacitet je 100 ležajeva (44 dvokrevetne sobe, 12 jednokrevetnih soba i prostor za 20 dnevnih korisnika. Uz izgradnju Doma za starije osobe planiran je i prostor za proširenje stacionara. Javni park prostirati ce se na površini od 29.042 metara cetvornih. Kako bi se ova investicija, vrijedna oko 47 milijuna kuna  mogla kandidirati prema europskim strukturnim  fondovima, plan je da se tijekom iduce godine izradi glavni i izvedbeni projekt, odnosno pripremi svu potrebnu dokumentaciju do gradevinske dozvole.

 

Park Kature, kao jedan od važnijih gradskih projekta prostirati ce se na  površini od 20 tisuca cetvornih metara na lokaciji uz glavnu prometnicu, uz stambene zgrade, od benzinske pumpe sve do kružnog toka na ulazu u grad. Prva faza izgradnje Parka stajati ce oko milijun kuna. U naredne dvije godine Kature, u sklopu novog parka,  trebale bi dobiti trg te trim kabinet sa spravama za rekreaciju i vece djecje igralište. Buduci park ce zadovoljiti potrebe gradana za rekreacijom i boravkom u prirodi, a namijenjen ce biti svim dobnim skupinama.

 

Jedna od najvažnijih investicija svakako je dogradnja jaslica za još dvije jaslicke grupe Ta se investicija planira zgotoviti do pocetka iduce pedagoške godine. Jaslice ce se proširiti za još 415 metara cetvornih, a vrijednost investicije je 2.500.000 milijuna kuna. Najavljeno je i rješenje problema parkiranja u Rapcu i to gradnjom parkirališta sa 150 parkirnih mjesta na Giranedelli u Rapcu, a napravljeno je vec i idejno rješenje za višeetažno,  parkiralište s 516 parkirnih mjesta u zoni Santa Andrea, odnosno iznad hotela Marina i Mediteran (postojece parkiralište za autobuse).

 

Zamjenica gradonacelnika Eni Modrušan izvijestila je o obavljenom izvidu Prosudbene komisije o dobivanju statusa  „Grad Labin-prijatelj djece“. Rezultati ce biti objavljeni na godišnjem Savjetovanju Gradova i opcina – prijatelja djece u Zagrebu 20. studenog 2012. godine.