Pretraživanje

Izvješce sa 4. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina

Utorak, 24. Rujna 2013. - 11:58

Jucer je u prostorijama Grada Labina održana 4. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina na kojoj je usvojeno Izvješce o poslovanju TD 1. Maj Labin d.o.o. za 2012. godinu, a kroz njega je dat pregled realiziranih projekata i investicija u promatranom razdoblju. Izvješce je podnio direktor poduzeca 1. Maj Labin Alen Golja uz prezentaciju Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Najveca investicija svakako je bio dovršetak sanacije deponija komunalnog otpada Cere uz  ishodenje uporabne dozvole, izrada potrebne dokumentacije za izgradnju pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostnog polja u okviru odlagališta Cere, a uz potporu Fonda za zaštitu okoliša (100% potpore za izradu dokumentacije, 80% potpore za radove).

Takoder, usvojeno je Izvješce o poslovanju TD Labin 2000 d.o.o. Labin za 2012. godinu koje je iznio Dorijano Bažon, direktor TD Labin 2000 d.o.o. Poslovnu 2012. godinu tvrtka Labin 2000 d.o.o. obilježila je implementacijom sustava automatske naplate parkiranja na Obali m. Tita u Rapcu. Aktivnosti oko uvodenja sustava automatske naplate parkiranja zapocete su krajem 2011. g. prezentacijom mogucih idejnih rješenja uzimajuci u obzir sve posebnosti lokaliteta kao što su uvažavanje potreba stanara i invalidnih osoba, uvažavanje i prilagodavanje potrebama iznajmljivaca, uvažavanje i prilagodavanje potrebama nesmetane dostave roba i usluga, uvažavanje i prilagodavanje potrebama interventnih i komunalnih službi. Izraden je detaljan plan vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, odredene su najkvalitetnije pozicije ulaznih/izlaznih rampi, pješackih otoka i prijelaza, podiznih stupica i parkirnih mjesta. Implementacija sustava i pocetak rada, uz minimalne poteškoce, vec u prvim mjesecima rada rezultirali su povecanjem prihoda u odnosu na proteklu godinu kao i efikasnijoj regulaciji prometa i korištenja parkirnih površina.

Ljiljana Krušelj iz Djecjeg vrtica « Pjerina Verbanac « Labin iznijela je Izvješce o radu Djecjeg vrtica "Pjerina Verbanac" Labin za 2012. godinu. Vrtic organizira i provodi programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. Djecji vrtic broji ukupno 464 djece, a rad se ostvaruje u 6 odjeljenja. Izvješce o radu Djecjeg vrtica "Pjerina Verbanac" jednoglasno je prihvaceno.

Na sjednici je gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika podnio redovito Izvješce o radu gradonacelnika za razdoblje sijecanj – lipanj 2013. U Izvješcu se, sukladno Zakonu o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi, navode poslovi od lokalnog znacaja koji su u djelokrugu Jedinice lokalne samouprave kao i one koji su rezultat suradnje sa tijelima Županije i Državne uprave a u cilju ostvarenja razvoja i napretka cjelokupne lokalne zajednice.

Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Vodovod Labin d.o.o. putem financijskog lizinga za nabavu Specijalnog vozila za pražnjenje septickih jama i cišcenje kanalizacijskih cijevi, a prema planu poslovanja za 2013. godinu takoder je donesena na jucerašnjoj sjednici. Gradsko vijece donijelo je i Odluku o raspisivanju javnog natjecaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin. Vijecnici su jednoglasno prihvatili Rješenje o razrješenju Maria Poldrugovca, dosadašnjeg rukovoditelja HEP-DP „Elektroistra Pula“ – Pogon Labin, kao clana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Labina i imenovanje sadašnjeg rukovoditelja Pogona Labin, HEP ODS d.o.o., Elektroistra Pula-Pogon Labin Valtera Glavicica za clana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Labina.