Pretraživanje

Izvješce sa 30. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina

Srijeda, 27. Lipnja 2012. - 8:55

Na sinoc održanoj 30. redovnoj sjednici Gradskog vijeca Grada Labina prihvaceno je Izvješce o planu upisa djece u jaslice/vrtic za pedagošku 2012/2013. Godinu u Djecji vrtic „Pjerina Verbanac".

Naime, u razdoblju od 14. do 28. svibnja 2012. godine obavljeni su upisi djece u Djecji vrtic «Pjerina Verbanac» Labin za novu pedagošku  godinu te je evidentirano 185 prijava, od cega najveci broj, njih 93 za jaslice.

S podrucja Grada Labina u jaslice je prijavljeno 67 mališana a primljeno je njih 45. Dvadeset i dvoje djece s podrucja Grada Labina ostalo je neupisano u jaslice, ali kako je istaknula ravnateljica vrtica Irene Smokovic nakon razgovora sa roditeljima, iskustvo pokazuje da ce se do kraja rujna taj broj neupisane djece svesti na minimum.

S podrucja ostalih opcina Labinšcine neupisano je daljnjih 26-tero djece. U raspravi, zamjenica gradonacelnika Eni Modrušan naglasila je da je u tijeku izrada projektne dokumentacije za proširenje jaslica, cime bi se moglo udovoljiti iskazanim potrebama.

S druge pak strane, svi prijavljeni za vrticke skupine su ujedno i primljeni. Na zahtjev gradskih vijecnika, na jednoj od slijedecih sjednica biti ce prezentiran izvještaj Djecjeg vrtica „Gloria“.

Gradski vijecnici usvojili su Odluku o uspostavljanju suradnje i prijateljstva izmedu Grada Labina u Republici Hrvatskoj i Opcine Struga u Republici Makedoniji.

Naime, Grad Labin i Opcina Struga od mjeseca travnja ove godine potpisnici su Pisma namjere kojim je utvrden obostrani interes potpisnica u razvoju  prijateljskih odnosa i medusobne suradnje u podrucju znanosti, obrazovanja, ekonomije, gospodarstva, okoliša, javnog zdravstva, turizma, kulture i sporta.

Ovom Odlukom zadužuje se Gradonacelnik Grada Labina i Odbor Gradskog vijeca Grada Labina za suradnju s opcinama, gradovima, županijama, regijama i medunarodnu suradnju da pripreme tekst sporazuma o suradnji Grada Labina i Opcine Struga s ciljem uspostavljanja prijateljskih odnosa i unapredenja vec postojecih prijateljskih veza.

Gradski vijecnici usvojili su izvješca o radu Puckog otvorenog ucilišta Labin i Gradske knjižnice Labin.