Pretraživanje

Izvješće sa 26. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Utorak, 10. Rujna 2019. - 0:00

Nakon dvomjesečne ljetne stanke, danas su gradski vijećnici održali 26. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina. Na samom početku sjednice održan je Aktualni sat na kojem su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku, pročelnicima upravnih odjela te direktorima trgovačkih društava u suvlasništvu Grada Labina.

Nakon Aktualnog sata sukladno predloženom dnevnom redu donesen je  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice Labin, kao i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Gradske knjižnice Labin za 2018. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2018. godinu te o Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice Grada Labina za 2018. godinu.

 

Gradski su vijećnici na sjednici razmatrali i usvojili Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. Proračun Grada Labina za 2019. godinu planiran je u iznosu od 106.721.206,00 kuna a u prvih šest ovogodišnjih mjeseci ostvaren je u iznosu od 45.664.654,38  kuna ili 42,79 posto plana. U istom razdoblju ostvareni su rashodi poslovanja u visini od 43.279.024,40 kuna ili 45, 56 posto plana.

Sukladno dnevnom redu vijećnici su izglasali i Odluku o komunalnom redu Grada Labina, Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Labina, Odluku o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grda Labina i Odluku o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Labina.

Gradski vijećnici usvojili su i Odluku o izmjeni Odluke o zaduživanju kod SOCIETE GENERALE –SPLITSKE BANKE  d.d. a koja se odnosi na financiranje rekonstrukcije i dogradnje Sportskog centra Franko Mileta u Labinu. Ovom se odlukom dosadašnja kamatna stopa ugovorena 2016. godine u visini od 2,90 posto godišnje nepromjenjivo smanjuje, te iznosi 1,75 posto godišnje-nepromjenjivo s početkom primjene od 1. listopada 2019. godine.