Pretraživanje

Izvješće s 29. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Četvrtak, 19. Prosinca 2019. - 0:00

Danas su gradski vijećnici održali 29. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina. Na samom početku sjednice održan je Aktualni sat na kojem su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku i pročelnicima upravnih odjela Grada Labina.

Nakon Aktualnog sata sukladno predloženom dnevnom redu usvojeni su Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za 2018. godinu, Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji s DIMO-PROMET d.o.o. Zagreb, Plan davanja koncesija za komunalnu djelatnost za 2020. godinu te Odluka o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Nakon gore usvojenih točaka dnevnog reda, usvojeni su i Programi unutar Proračuna Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu i to: Program pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Labina za 2020. godinu, Program jačanja gospodarstva Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu, Socijalni program Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu, Program promicanja kulture Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu te Program javnih potreba u sportu Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu.

Navedeni Programi usvojeni su nakon prethodnog izlaganja nadležnih Pročelnika o usvojenim izmjenama, odnosno predanim amandmanima nakon prvog čitanja Nacrta Proračuna sa posljednje sjednice Gradskog vijeća.

Nakon usvojenih Programa, sa 10 glasova za i 5 suzdržanih od prisutnih 15 vijećnika, usvojen je i Proračun Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu.

Pri samom kraju sjednice donesene su i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2020. godinu, Odluka o raspoređivanju sredstva za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2020. godinu, Odluka o prihvaćanju Pisma namjere između Općine Piran i Grada Labina radi podnošenja kandidature za Europsku prijestolnicu kulture te Plan rada Gradskog vijeća za 2020. godinu.