Pretraživanje

Izrađena brošura o projektima realiziranim u razdoblju od 2000. do 2017. godine

Petak, 05. Svibnja 2017. - 0:00

Gradska uprava Grada Labina tiskala je brošuru u kojoj su na slikovit, pregledan  i razumljiv način prikazani najvažniji kapitalni projekti reaizirani u razdoblju od 2000. do 2017. godine. Želja je građanima prikazati ulaganja i realizirane projekte grada kojima smo Labin zajednički učinili za život ugodnijim i sadržajnijim. Brošura je distribuirana građanima na kućne adrese.

Brošura je dostupna i u web formatu te je možete preuzeti u privitku.

Prilozi