Pretraživanje

Pješačko - biciklistička staza Rabac - Duga luka - Sveta Marina

Ova pješačko - biciklistička staza spaja dijelove Labinske turističke rivijere na području Grada Labina i Općine Raša na dionici Rabac - Duga Luka - Sveta Marina u dužini od cca 8,5 km.  Izgradnja je planirana po fazama. Dionica Rabac - Duga Luka u dužini od cca 4,7 km i dionica Duga Luka - Sveta Marina dužine cca 3,8 km. Do sada je izrađena geodetska podloga i predstoji izrada Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole. Ova faza projekta sufinancirana je od strane Ministarstva turizma bespovratnim sredstvima u iznosu od 150.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost projektana dionici Rabac - Duga Luka - Sveta Marina iznosi 12.750.000,00 kn + PDV = 15.937.500,00 kn.

Planirani izvori financiranja:

–      GRAD LABIN                   
–      EU FONDOVI
–      MINISTARSTVO TURIZMA.


;