Pretraživanje

Izgradnja lukobrana u Rapcu

Projekt obuhvaća izgradnju 250 m obalnih zidova, primarnog i sekundarnog lukobrana, gradske lučice za 220 vezova, opskrbne stanice brodova gorivom uz mogućnost izgradnje 2.000 m2 poslovno-operativnog prostora na novonastalim kopnenim katastarskim česticama.
Cilj projekta je učinti luku sigurnom u svim vremenskim uvjetima, izgraditi nekomercijalnu sigurnu gradsku lučicu za lokalno stanovništvo (stvoriti preduvjete za intenzivnije bavljenje ribarstvom i ostalim resursima –prijevoz putnika, najam brodica…-koje sigurna luka pruža, omogućiti prihvat cruisera i megajahti (povećanje prihoda od lučkih pristojbi, valorizacija odredišta od strane imućnijih vanpasionskih gostiju...), omogućiti kvalitetniji prihvat ribarskih brodova i prekrcaj ulova, prodajom ili najmom poslovno-operativnih prostora stvoriti bazu za daljnja ulaganja na lučkom prostoru. Korisnici projekta  bi bile sve pravne osobe  registrirane  za prijevoz putnika, ribarski brodovi,  plovila lokalnog stanovništva, plovila u tranzitu. Za obalni zid i primarni lukobran postoji građevinska dozvola. Obalni zid je izveden,  a još preostaje izgradnja primarnog lukobrana. Za izgradnju primarnog lukobrana postoji građevinska dozvola.

Procijenjena vrijednost projekta: 83.600.000,00 kn + PDV = 104.500.000,00 kn

Planirani izvori financiranja:

–      LUČKA UPRAVA
–      EU FONDOVI      
–      ISTARSKA ŽUPANIJA 
–      GRAD LABIN.


;