Pretraživanje

Izgradnja djecjeg igrališta u Rapcu

Srijeda, 28. Siječnja 2015. - 7:18

U sklopu programa održavanja komunalne infrastrukture u tijeku su radovi na izgradnji djecjeg igrališta u Lošinjskoj ulici u Rapcu. Igralište je definirano ravnim zelenim platoima rasporedenim na 4 kaskade medusobno povezane stepeništima i rampama, a sprave ce se vecim dijelom dopremiti premještajem postojecih sprava sa djecjeg igrališta u ul. Karla Kranjca. Od radova izvedeni su pripremni radovi iskopa terena za temelje zidova te je postavljena oplata za betoniranje zidova i klupica. Nakon toga ce se izraditi nasipi, ugraditi sprave, razastirati zemljana podloga te hortikulturno urediti zelena površina. Radove izvodi komunalno poduzece 1. Maj d.o.o. Labin, a procijenjena vrijednost radova sa PDV-om je oko 90.000,00 kuna.