Pretraživanje

Izdavanje dozvola za gradnju

Planiranje, gradnja i okoliš > Izdavanje dozvola za gradnju

E-dozvole su informacijski sustav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja namijenjen izdavanju jedinstvenog akta za građenje - eDozvola. Sustav je implementiran na razini Republike Hrvatske i primjenjuje se u svim županijama, velikim gradovima i gradovima sjedištima županija koji obavljaju poslove izdavanja akata za gradnju. Osnovni cilj centraliziranog sustava je podizanje razine kvalitete usluga vođenja upravnih i neupravnih postupaka kroz jednostavnu i brzu informatizaciju i automatizaciju procedure. Sustav vam, kao podnositelju zahtjeva, u bilo kojem trenutku omogućuje uvid u vlastiti predmet i njegov trenutni status.

Kako bi se olakšala procedura podnošenja zahtjeva na internetskim stranicama Ministarstva  graditeljstva i prostornoga uređenja dostupni i svi službeni obrasci za podnošenje zahtjeva, podaci o nadležnim uredima za izdavanje dozvole, javnopravnim tijelima, ovlaštenim projektantima i trenutno važećim građevnim propisima. Također je raspisana procedura koja vas vodi kroz proces podnošenja zahtjeva te podaci o prostornim planovima kako biste na jednom mjestu mogli brzo i jednostavno provjeriti što se može odnosno ne može na vašoj građevnoj čestici graditi.

izdavanje1.jpg (111 KB)
Vodič kroz gradnju
izdavanje2.jpg (121 KB)
Okvirni troškovi u procesu građenja
PROCEDURE IZDAVANJA DOZVOLA ZA GRADNJU

OBRASCI ZAHTJEVA
Lokacijska dozvola ( e-dozvola )
Građevinska dozvola ( e-dozvola )
Uporabna dozvola ( e-dozvola )
Ostali upiti, dozvole i zahtjevi ( e-dozvola )
Ostali upiti, dozvole i zahtjevi

KOMUNALNI DOPRINOS
Komunalni doprinos - obrazloženje, odluke i upute

Kontakt:

Odsjek za prostorno uređenje i izdavanje akata za gradnju
Voditeljica
Renata Zulijani
Tel. +385 52 866 825
email: renata.zulijani@labin.hr

Primanje stranaka u sobi 25, 27a i 29.  3.kat :
Ponedjeljak od 9:00 do 10:00 sati
Utorak od 12:30 do 14:30 sati
Srijedom i petkom stranke po pozivu službene osobe
Četvrtkom se stranke ne primaju

Informacije putem telefona :
Svaki dan osim četvrtka  od 8:00 do 9:00 sati

Prilozi


;