Pretraživanje

Izbori za vijeća nacionalnih manjina 2019. godine

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 28. ožujka 2019., o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 28. ožujka 2019., o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspisani su izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odluke Vlade Republike Hrvatske stupaju na snagu 3. travnja 2019. a biti će objavljene u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske www.izbori.hr

Izbori će se održati u nedjelju, 5. svibnja 2019.

Pravovaljane kandidacijske liste za vijeća bošnjačke, srpske i talijanske nacionalne manjine kao i zbirne liste za izbor navedenih vijeća su objavljene dana 16. travnja 2019. godine u 13:20 sati.

Rezultati izbora postali su konačni dana 9. svibnja 2019. godine.

Prilozi


;