Pretraživanje

Ivana Škopac preuzela funkciju ravnateljice DV „Pjerina Verbanac“

Četvrtak, 26. Rujna 2019. - 0:00

Dječji vrtić „Pjerina Vebanac“ svaku novu pedagošku godinu kreće s određenim promjenama , a najveća ove godine zasigurno predstavlja imenovanje nove ravnateljice vrtića. Od danas funkciju ravnateljice obnaša Ivana Škopac. Naime, temeljem odluke Upravnog vijeća od 23. srpnja, tu funkciju preuzima od dosadašnje ravnateljice Irene Smoković koja nakon 23 godine radnog staža na mjestu ravnateljice odlazi u zasluženu mirovinu.

Ivana Škopac rođena je 1987. godine. Završila je stručni studij predškolskog odgoja na Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a nakon toga petogodišnji studij Menadžmenta u turizmu te svoja znanja u području psihologije, pedagogije i ekonomije objedinjuje poslijediplomskim specijalističkim studijem na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u Puli, smjer „Ljudski resursi i društvo znanja“.

Dosadašnje radno iskustvo stekla je kao zaposlenik Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin u trajanju od osam godina, kao odgojitelj predškolskog odgoja redovnog i kraćeg programa engleskog jezika te bila član Povjerenstva za provođenje upisa u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin.

Tijekom odgojno-obrazovnog rada kontinuirano se stručno usavršavala na različitim područjima, no ono što ističe je sudjelovanje u ulozi kreatora-edukatora ciklusa radionica na temu „Tugovanje i gubitak kod djeteta predškolske dobi“ u svrhu pružanja edukacije odgojiteljima predškolske ustanove, zatim sudjelovanje u predstavljanju projekta „Unaprjeđenje kvalitete zadovoljavanja dječjih individualnih potreba primjerenom organizacijom vremena dnevnog odmora“ na Državnom stručnom skupu za odgojitelje predškolske djece u Šibeniku, sudjelovanje u projektu individualnoga praćenja psihofizičkih karakteristika djece u predškolskoj ustanovi i educiranje odgojitelja o navedenome. U prethodnoj pedagoškoj godini bila je sudionik UNICEF-ovog humanitarnog projekta „Škole za Afriku“.

Tijekom svog obrazovanja sudjelovala je u istraživanjima: „Procjena znanja odgajatelja o deficitu pažnje/hiperaktivnom poremećaju“ (ADHD-u), „Mediji u kući i vrtiću” Obiteljskog centra Istarske Županije, „Uloga motivacije u upravljanju ljudskim potencijalima“ te “Analiza društveno odgovornog poslovanja vodećih kompanija u Hrvatskoj”.