Pretraživanje

Istarska županija objavila Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2021. godinu

Utorak, 07. Srpnja 2020. - 0:00

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.)  Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana dana 01. srpnja 2020. godine objavljuje Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2021. godinu

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana jesu kulturne djelatnosti i poslovi, projekti, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana.
U Program javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2021. godinu, u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, kriterijima i ocjenom izvršenja programa u 2020. godini, uvrstit će se:

programi ustanova kojima je osnivač Istarska županija - Regione Istriana
programi ustanova i udruga od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana
programi ustanova i udruga koji se provode u kontinuitetu
programi:

- zaštite i očuvanja materijalne kulturne baštine i muzeologije,
- zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine,
- književnosti i izdavaštva te književno nakladničke manifestacije,
- vizualnih umjetnosti,
- glazbeno, glazbeno-scenske i filmske djelatnosti,
- iz područja novih medijskih kultura,
- međunarodne kulturne suradnje,
- institucionalne potpore strukovnim udrugama u kulturi.

Rok za podnošenje prijava je od 01. srpnja do 31. srpnja 2020. godine. Više možete pročitati OVDJE.