Pretraživanje

Infrastruktura u starogradskoj jezgri sa popločenjem parternih površina

Ovaj projekt obuhvaća prostor starogradske jezgre Grada Labina sa glavnim trgom, ulicama Aldo Negri, Paolo Sfeci, Učka, Rialto i Sveta Katarina. Predviđa se cjelovita rekonstrukcija odnosno izgradnja infrastrukture (vodovod, odvodnja, elektroenergetska mreža, javna i svečana  rasvjeta, DTK mreža, EKI) sa uređenjem svih parternih površina unutar obuhvata:

Izvršenje samog projekta je predviđeno fazno.

Na jesen ove godine započet će radovi na prvoj fazi projekta, a to su radovi u Ulici Aldo Negri koji obuhvaćaju cjeloviti rekonstrukciju kolničke konstrukcije sa preslagivanjem betonskih kocki te rekonstrukciju pješačkih staza sa ostalom infrastrukturom (struja, voda, kanalizacija, javna rasvjeta, EKI).

Procijenjena vrijednost projekta je 30.000.000,00 kn + PDV = 37.500.000,00 kn       

Planirani izvori financiranja:

–      GRAD LABIN                    
–      EU FONDOVI       
–      ISTARSKA ŽUPANIJA
–      MINISTARSTVO KULTURE.           

Na jesen ove godine krećemo sa radovima na prvoj fazi projekta, a to su radovi u Ulici Aldo Negri. Za cca 30 dana dobit ćemo Idejni projekt za cijelu zonu obuhvata i tada pokrećemo postupak lokacijske dozvole. Građevinske dozvole ishodit ćemo po predviđenim fazama naravno uzimajući u obzir i financijske mogućnosti izvršenje pojedine faze.Naravno svi rokovi u velike će ovisiti o stavovima Konzervatorskog odjela u Puli glede projektnih rješenja za pojedini zahvat.


;