Pretraživanje

I iduće školske godine visoki standardi u labinskim školama

Petak, 24. Svibnja 2019. - 0:00

Nakon što je Grad Labin za tekuću školsku godinu po prvi puta osigurao nabavku obaveznih školskih udžbenika za sve labinske osnovce - polaznike dviju gradskih osnovnih škola, osiguravši u proračunu čak 280.000 kn za tu namjenu, dobra praksa dodjele besplatnih knjiga nastavlja se i ove godine.

U suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a u sklopu provođenja kurikularne reforme koja od iduće školske godine kreće za učenike prvog, petog te dijelom sedmog razreda osnovnih škola, Grad Labin osigurat će nadokupnju svih potrebnih obaveznih udžbenika za sve učenike labinskih osnovnih škola koji imaju prebivalište na području našega grada.

Za polaznike osnovnih i srednjih škola koji prema kriterijima Socijalnog programa grada Labina zadovoljavaju neki od socijalnih kriterija, Grad je osigurao sredstva za pomoć u nabavci školske opreme, kao i prethodnih godina.

Grad konstantno ulaže u podizanje standarda obaveznog obrazovanja i u samim školama. Tako će u idućoj školskoj godini osigurati sredstva za čak 10 grupa produženog boravka u osnovnim školama „Ivo Lola Ribar“ i „Matija Vlačić“. Za djecu s posebnim potrebama, u sklopu projekta „Inkluzivne škole 5+“ omogućeno je da 12 polaznika labinskih škola imaju osigurane pomoćnike u nastavi u školskoj godini 2019./2020. Polaznici petih i šestih razreda osnovne škole Matije Vlačića iduće će godine biti uključeni u program građanskog odgoja i obrazovanja, a nastavlja se i suradnja s IRIM – Croatia Makers u programu STEM edukacije osnovaca u području programiranja i robotike.

U svim je školama nadograđena i osuvremenjena informatička i mrežna oprema, te je omogućeno nesmetano svakodnevno korištenje e-dnevnika.

Prijevoz učenika do osnovnih škola osiguran je iznad standarda, te je omogućen bez obzira na zakonski propisane minimalne udaljenosti. U dogovoru sa školama i prijevoznikom, omogućava se svim osnovcima koji imaju potrebu za autobusnim prijevozom od svoga doma do škole da koriste besplatni školski autobus.