Pretraživanje

Grupa za pomoc u ucenju u OŠ Matije Vlacica

Utorak, 14. Veljače 2012. - 13:29

Od ovoga polugodišta u Osnovnoj školi Matije Vlacica zapocela je s radom  grupa za pomoc u ucenju. Grupa se sastaje jednom tjedno u popodnevnim satima u trajanju dva školska sata.

Namjenjena je ucenicima koji imaju teškoce u savladavanju odredenog dijela gradiva, ucenicima s teškocama u ucenju, ucenicima koji su duže vrijeme bili odsutni kao i ucenicima koji žele raditi i uciti u grupi.

Grupu polazi 30-tak ucenika, vode je uciteljice produženoga boravka.