Pretraživanje

Gradski nogometni stadion – rekonstrukcija atletske staze sa odvodnjom i drenažnim sustavom

Na sjevernom dijelu nogometnog stadiona (prostor iza sjevernog gola) predviđa se izgradnja atletskog borilišta, poligona za bacanje kugle i poligona za skok u dalj dok se na južnom dijelu stadiona (prostor iza južnog gola) predviđa izgradnja pomoćnog igrališta za potrebe treniniga sa umjetnom travom. Atletska staza se rekonstruira u postojećim gabaritima sa završnim slojem od tartana. Postojeća pomoćna zgrada u unutarnjem dijelu igrališta se rekonstruira I dograđuje, a koristit će se I dalje kao spremište opreme, strojeva, alata I materijala potrebnim za održavanje atletske staze, atletskog borilišta i nogometnog stadiona. Postojeće istočne i zapadne tribine-gledalište te postojeća nadstršnica iznad dijela zapadne tribine se saniraju. Uređuju se i klupe sa nadstršnicom za igrače.  Izvršenje ovog projekta planirano je kroz dvije proračunske godine 2016.-2017. Početak radova očekuje se krajem srpnja.


;