Pretraživanje

Gradonačelnik

Građani i gradska uprava > Gradonačelnik

IndigoBlu-58.jpg (317 KB) Gradonačelnik
Grada Labina

Tulio Demetlika

e-pošta: gradonacelnik@labin.hr
Telefon: +385 52 852 078
Fax: +385 52 852 269


Gradonačelnik Grada Labina zastupa Grad Labin i nositelj  je izvršne vlasti. Mandat Gradonačelnika traje četiri godine, a dužnost obnaša volonterski. Dužnost Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti u Gradu, njegov hijerarhijski položaj u odnosu na Gradsku upravu i njegov radnopravni položaj te prava i obveze koje proizlaze iz profesionalnog obavljanje te dužnosti, uređeni su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada Labina, Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Labina i drugim propisima.

Zamjenici Gradonačelnika

Gradonačelnik ima dva zamjenika. Zamjenici gradonačelnika biraju se, kao i gradonačelnik, na način propisan Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. Gradonačelnika, ako je duže vrijeme spriječen ili odsutan, u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik gradonačelnika. Obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga, gradonačelnik može povjeriti zamjeniku, koji je, u njihovu obavljanju, dužan pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku, gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje.

IndigoBlu-20.jpg (99 KB)
Zamjenica Gradonačelnika
Eni Modrušan
email: eni.modrusan@labin.hr
Tel. +385 52 866 821
IndigoBlu-26.jpg (84 KB)
Zamjenik Gradonačelnika
Zoran Rajković
email: zoran.rajkovic@labin.hr
Tel. +385 52 852 078
Prijem građana kod Gradonačelnika

Gradonačelnik građane prima ponedjeljkom u vremenu od 14,00 do 17,00 sati, uz prethodnu najavu kod tajnice gradonačelnika na telefonu +385 52 852 078 ili putem elektroničke pošte na: ured.grada@labin.hr. Gradonačelnika i Gradsku upravu možete pitati direktno slanjem obrasca kojeg možete preuzeti OVDJE ili putem facebook stranice.


;