Pretraživanje

Gradonacelnik Labina Tulio Demetlika imenovan u Odbor regija - skupštinu lokalnih i regionalnih vlasti EU

Utorak, 27. Siječnja 2015. - 7:24

Hrvatski dužnosnici jucer su formalno imenovani u Europski odbor regija (OR) – politicku skupštinu lokalnih i regionalnih vlasti Europske unije. To ce izaslanstvo – koje je predložila Vlada, a odobrilo Europsko vijece – sljedecih pet godina u Odboru predstavljati interese hrvatskih gradova, opcina i županija. Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika imenovan je zamjenikom clana Odbora regija Europske unije.

Hrvatsko izaslanstvo – koje cini devet punopravnih clanova i devet zamjenika – bit ce sastavni dio nove skupštine Odbora regija od 350 lokalnih i regionalnih politicara koja sljedeci mjesec zapocinje novi petogodišnji mandat. Svaki od 350 clanova OR-a mora biti dužnosnik izabran u svom maticnom gradu ili regiji. Clanovi se okupljaju u Bruxellesu do šest puta godišnje kako bi raspravili politicke prioritete i usvojili mišljenja o zakonodavstvu EU-a.

Odbor regija je uspostavljen 1994. godine, nakon potpisivanja Ugovora iz Maastrichta, kako bi se europskim lokalnim i regionalnim vladama omogucilo da u Europskoj uniji izraze svoje mišljenje. Zadaca mu je ukljuciti regionalne i lokalne vlasti, kao i zajednice koje one predstavljaju, u postupak donošenja odluka EU-a te ih izvještavati o politikama EU-a. Europska komisija, Europski parlament i Vijece obvezni su savjetovati se s Odborom o onim podrucjima politika koja utjecu na regije i gradove. Odbor regija može se žaliti Sudu Europske unije ako su mu prava prekršena ili ako smatra da neki zakon EU-a krši nacelo supsidijarnosti ili ne poštuje regionalne ili lokalne ovlasti.

PUNOPRAVNI CLANOVI


IME


LOKALNO/REGIONALNO TIJELO:


POLOŽAJ


Snježana BUŽINEC

Opcina Jakovlje

nacelnica

Nikola DOBROSLAVIC

Dubrovacko-neretvanska županija

župan

Valter FLEGO

Istarska županija

župan

Bruno HRANIC

Opcina Vidovec

nacelnik

Danijel MARUŠIC

Brodsko-posavska županija

župan

Vojko OBERSNEL

Grad Rijeka

gradonacelnik

Jelena PAVICIC VUKICEVIC

Grad Zagreb

vijecnica

Predrag ŠTROMAR

Varaždinska županija

župan

Željko TURK

Grad Zaprešic

gradonacelnik

ZAMJENSKI CLANOVI


IME


LOKALNO/REGIONALNO TIJELO:


POLOŽAJ


Martin BARICEVIC

Opcina Jasenice

nacelnik

Viviana BENUSSI

Istarska županija

zamjenica župana

Tulio DEMETLIKA

Grad Labin

gradonacelnik

Jasna PETEK

Krapinsko-zagorska županija

zamjenica župana

Dinko PIRAK

Grad Cazma

gradonacelnik

Slavko PRIŠCAN

Opcina Rovišce

nacelnik

Josipa RIMAC

Grad Knin

gradonacelnica

Alojz TOMAŠEVIC

Požeško-slavonska županija

župan

Ivan VUCIC

Karlovacka županija

župan