Pretraživanje

Grad Labin sufinancirat ce ugradnju solarnih kolektorskih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode u kucanstvima

Petak, 17. Svibnja 2013. - 6:47

Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika sukladno Odluci Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost o odabiru korisnika sredstava Fonda radi zajednickog sufinanciranja programa korištenja obnovljivih izvora energije u kucanstvima (obiteljskim kucama i višestambenim zgradama), donio je 13. svibnja 2013. godine Zakljucak o provodenju natjecaja za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode u kucanstvima (obiteljskim kucama i višestambenim zgradama) na podrucju Grada Labina.

U tu svrhu Grad Labin je u Proracunu za 2013. godinu osigurao 90.000 kuna. Financiranje ukupnih troškova bi se odvijalo na nacin da Fond za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost ucestvuje sa maksimalno 40% sredstava, Grad Labin sufinancira 10% sredstava, dok preostalih 50% ukupne vrijednosti investicije sustava financira fizicka osoba, odnosno kucanstvo. Natjecaj za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode u kucanstvima bit ce objavljen u toku sljedeceg tjedna na službenim stranicama Grada Labina www.labin.hr sa prijavnim obrascima i svom potrebnom dokumentacijom, a rok za dostavu prijava bit ce 60 dana od dana objave natjecaja.


Prilozi