Pretraživanje

Grad Labin predvodnik razvoja održivog društvenog poduzetništva na području Istarske županije

Petak, 24. Svibnja 2019. - 0:00

Početkom 2018. Godine Grad Labin je zajedno sa partnerima započeo provedbu međunarodnog projekta pod nazivom BEGIN Boost Environmental Guadianship for Inclusion (Poticanje zaštite okoliša za inkluziju). Jedan je to od niza projekata vezanih za poticanje društvenog poduzetništva u koje se Grad Labin uključuje kako bi potaknuo razvoj sektora ali i uključivanje osoba u nepovoljnom položaju te marginaliziranih skupina na tržište rada.

Projekt BEGIN će definirati modele za stvaranje i upravljanje društvenim start-upovima s ciljem uključivanja osoba u nepovoljnom položaju. Inovativna značajka i glavni cilj projekta je razvoj alata za poticanje stvaranja i razvoja društvenih start-upova aktivnih u očuvanju i zaštiti okoliša, a koji će doprinijeti društvenom radu i zapošljavanju osoba u nepovoljnom položaju, te pozitivno utjecati na građane, ali i na turiste. Projekt će prenijeti know-how iz inovativnih i iskusnijih regija na one koje zaostaju u kreiranju inovativnog modela, a koji se može prenijeti i u druge regije koje nisu uključene u projekt. Glavni zajednički izazov odnosi se na zaštitu okoliša, kao i na promicanje razvoja održivog turizma.

Izravni korisnici rezultata odnosno outputa projekta biti će voditelji društvenih start-upova. Neizravni korisnici će biti potencijalni socijalni korisnici, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada zaposlenici društvenih poduzeća, centri za istraživanje i inovacije, centri za obuku i agencije za zapošljavanje, kao i pravna i relevantna javna tijela u svakoj od zemalja partnera.

U ulozi partnera, Grad Labin je u suradnji sa vanjskim stručnjacima iz Zadruge za etično financiranje iz Zagreba, proveo radionice jačanja kapaciteta za vođenje društvenog poduzeća u Labinu i Rijeci tijekom 2018. godine te razrade poslovnih modela koje su Marta Berčić iz udruge DIP te Marijan Galović iz socijalne zadruge Humana Nova predstavljali na današnjoj konferenciji. Sa partnerima iz Grčke, Europskim institutom za lokalni razvoj razradile su se smjernice za trening budućih voditelja društvenih poduzeća iz Grčke i Hrvatske koje su se koristile za jačanje kapaciteta društvenih poduzetnika u Bosni i Hercegovini, u općini Gradiška.

Na današnjoj konferenciji koja je okupila respektabilan broj lokalnih dionika aktivnih u sektoru društvenog poduzetništva predstavljeni su rezultati BEGIN projekta dok se u radnom djelu konferencije kroz rad u grupama kreirala podloga za stvaranje strateškog i akcijskog plana za razvoj društvenog poduzetništva za područje Istarske županije koja može biti implementirana u javne politike na regionalnoj i lokalnoj razini. Društveno poduzetništvo predstavlja specifični poslovni koncept koji se temelji na načelima društvene, ekonomske i okolišne održivosti, pružanja robe i usluge na tržištu na inovativan način, a višak dobiti u društvenim poduzećima reinvestira se u razvoj daljnjeg poslovanja i jačanje ljudskih kapaciteta organizacije.

"Suradnja na projektu BEGIN pomogla nam je da se bolje upoznamo sa kontekstom sektora društvenog poduzetništva u europskim zemljama na području Jadransko-jonske regije ali i da kroz istraživanje sektora u Hrvatskoj i izravnom radu sa dionicima u sektoru shvatimo sa kojim se izazovima isti susreću. Cilj javne uprave je stvaranje okvira za poticanje poduzetništva te je u tom smislu Grad Labin jedan od pionira u poticanju  razvoja sektora (održivog) društvenog poduzetništva u Hrvatskoj." – izjavio je Robert Mohorović, voditelj projekta BEGIN

 
"Raduje nas što smo od strane Grada Labina prepoznati kao adekvatan partner u provedbi ovog projekta. Iako se sektor društvenog poduzetništva u Hrvatskoj razvija sporo, postoje sredine koje su se odvažile krenuti održivim putem i slijediti najbolje primjere prakse iz drugih europskih zemalja. Sve europske politike za naredno razdoblje predviđaju rast i dodatni razvoj sektora dobre ekonomije i društvenog poduzetništva koji već generira preko 13 milijuna radnih mjesta u EU. Aktivnosti koje smo proveli u sklopu BEGIN projekta zasigurno će doprinijeti jačanju društvenih poduzeća i njihovom umrežavanju." - naglasila je Iva Kvakić, iz Zadruge za etično financiranje

 

Nositelj projekta: RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

(SLOVENIJA)

Partneri: Consorzio Emmanuel Societa Cooperativa Sociale Onlus (ITALIJA), Consorzio

Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane (ITALIJA), Azienda di Servizi alla Persona della

Romagna Faentina (ITALIJA), Grad Labin (HRVATSKA), Općina Shkoder (ALBANIJA), Općina

Herceg Novi (CRNA GORA), Grad Čačak (SRBIJA), Općina Gradiška (BIH), Europski institut

za lokalni razvoj (GRČKA).

BEGIN je projekt koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014.-2020.

Ukupna vrijednost: 1.150.200,00 €

Proračun za Grad Labin: 73.475,00 €

Bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj: 62.453,75 €

Robert Mohorović Begin.jpg (202 KB)