Pretraživanje

Grad Labin objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova i dokumentaciju za nadmetanje

Petak, 05. Studenog 2021. - 0:00

Grad Labin je dana 05. studenog 2021. objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije sa dokumentacijom za nadmetanje u elektroničkom oglasniku javne nabave, odnosno na poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5630809

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17., 107/20.) Grad Labin kao Davatelj koncesije izradio je dokumentaciju za nadmetanje u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno kriterijima i uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.

Ponuditelj se obvezuje pružati uslugu u skladu sa Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova (“Službene novine Grada Labina” broj 7/13.), ostalim pozitivnim pravnim propisima kojima je regulirano obavljanje navedene djelatnosti, te u skladu s prihvaćenim uvjetima iz dokumentacije.

Ugovor o koncesiji sklopit će se na rok od pet (5) godina od dana sklapanja ugovora odnosno od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji, ako se taj dan razlikuje od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Ugovoreni iznos godišnje naknade za koncesiju koncesionar se obvezuje plaćati u korist proračuna Grada Labina sukladno odredbama ugovora o koncesiji.

Sve dodatne informacije dostupne u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina na brojeve telefona 052/866 830 ili 052/866 800 te adresu elektroničke pošte tijana.celija@labin.hr.

Poziv za nadmetanje otvoren je do 6. prosinca 2021. do 12.00 sati.

Mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda: upravna zgrada Grada Labina, Titov trg 11, Labin, prizemlje- velika vijećnica, 06. prosinca 2021. u 12.00 sati.