Pretraživanje

Grad Labin među prvima se prijavio na projekt WiFi4EU

Srijeda, 16. Svibnja 2018. - 0:00

Grad Labin jučer se, među prvima prijavio na raspisani program WiFi4EU kojim bi se omogućilo uvođenje besplatnog interneta od strane Europske komisije.

Zanimljivo je kako je ključni kriterij za podjelu prvih 1.000 vaučera bila brzina prijave, a 18.500 prijavljenih gradova i općina na razini cijele EU u 13 sati krenulo je u prijavu zbog čega je sustav krahirao, a stranica čitav dan ostala nedostupna.

Europska komisija odlučila je uložiti 120 milijuna eura kako bi kroz projekt WiFi4EU, odnosno vaučere od po 15.000 eura, gradovima i općinama omogućila besplatno uvođenje bežičnog interneta na javnim prostorima. Cilj je smanjenje isključivosti, odnosno omogućavanje pristupa internetu svim građanima EU-a, bez obzira gdje žive i koliko zarađuju.

Trenutno se čekaju rezultati Europske komisije koja odobrava projekte.