Pretraživanje

Energetska učinkovitost u prometu

MediaThumbnailHandler.ashx.jpg (25 KB)Tijekom 2016. godine završit će se studija energetske učinkovitosti u prometu koja je sufinancirana sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ovaj sveobuhvatni način rješavanja prometne problematike na području području Grada Labina će uključiti sustav lokalnog javnog prijevoza, bike sharing sustav, mjere unapređenja prometa u mirovanju u Gradu Labinu i Rapcu te mjere unapređenja pješačkog prometa, osobito uvođenje zona zabranjenog ili ograničenog  prometa motornim vozilima u centar Labina („Podlabin„), na Titovom trgu i na Rivi Rabac.

Ukoliko želimo da Labin postane  ono što često ističemo, a to je „grad po mjeri čovjeka“, moramo planiranje prometa postaviti na način da i u tom segmentu u centru razmišljanja mora biti čovjek, a ne automobili. Planiranje prostora posebno u građevinskim područjima se uostalom i mora temeljiti na kvalitetnim rješenjima sveobuhvatnog planiranja prometnog sustava jer nisu bez razloga svjetski  stručnjaci u području revitalizacije gradskih prostora izrekli slijedeću misao: „Ako planirate gradove za automobile i promet, dobit ćete automobile i promet. Ako planirate za ljude i mjesta, dobit ćete ljude i mjesta.“

Kontakt:
Labin 2000 d.o.o.
Tel/Fax: + 385 (0)52 616 494
E-mail: info@labin2000.hr
Web: http://www.labin2000.hr/


;