Pretraživanje

Energetska učinkovitost u javnim zgradama

Sve javne zgrade u vlasništvu Grada Labina imaju energetski certifikat. Osim što nam je bila zakonska obveza, certifikati zajedno sa izvješćem o obavljenom energetskom pregledu dali su nam uvid u stvarno stanje i dali su nam odgovor u kojem smjeru krenuti sa energetskom obnovom. Svi objekti  u vlasništvu Grada Labina i javna rasvjeta vode se u ISGE sustavu (informacijskom sustavu gospodarenja energijom). Mjesečno pratimo potrošnju energenta za grijanje, struje i vode te vršimo analizu po svakom objektu.

Gradsko vijeće je donijelo Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Labina za razdoblje 2017. – 2019. a Gradonačelnik Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Labina za 2017. godinu. Vrijednost projekta je 93.750,00 kuna, od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isplatio 40% sredstava odnosno 37.500,00 kuna u studenom 2016. Godišnji i Akcijski plan dat će nam uvid u trenutno stanje projekata energetske učinkovitosti na području Grada Labina te dati plan investicija za naredne tri godine. Također, dati će uvid u korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i nadležnih ministarstava po pitanju energetske obnove objekata, kao i iznos uštede na pojedinim objektima i javnoj rasvjeti.


;