Pretraživanje

Energetska obnova zgrade Područne škole Kature na adresi Istarska 32, Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“, Labin

vidljivost EO.png (108 KB)
                                                                                     www.strukturnifondovi.hr

Naziv projekta:


Energetska obnova zgrade Područne škole Kature na adresi Istarska 32, Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“, Labin


Kratki opis projekta:

Glavni problem kojeg se projektom nastoji riješiti je visoka potrošnja energije u zgradama javnog sektora na području grada Labina. Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije u područnoj školi Kature. Naime, na većini zidova škole vidljiva su oštećenja uzrokovana kapilarnom vlagom, što rezultira otpadanjem žbuke u donjim dijelovima zidova i pojavom plijesni do visine 0 – 150 cm. Budući je zgrada izgrađena 1992.g. vanjski zidovi nisu obloženi toplinskom izolacijom pa je prolaz topline kroz vanjske zidove značajan. Toplinska izolacija poda prema tlu ne zadovoljava tehnički pravilnik, a ni toplinska izolacija kosih krovova također što potvrđuje vidljiva plijesan u svim ćoškovima vanjskih zidova, pa čak i na nekim ravnim plohama vanjskih zidova. Vanjska stolarija je u jednom dijelu zamijenjena te postoje dvije vrste stolarije, drvena (izvorna) koja ne odgovara zahtjevima tehničkog pravilnika u toplinskoj provodljivosti i zrakonepropusnosti pa je izmjena zraka u prostorijama veća od potrebne, i zamijenjena aluminijska stolarija koja također ne zadovoljava tehnički pravilnik u dijelu toplinske provodljivosti što se manifestira obilnom pojavom rose na unutarnjim staklima navedene stolarije. Iz svega navedenog vidljivo je da trenutno djeca i zaposlenici borave u neprihvatljivim i nehigijenskim uvjetima. Projekt obuhvaća sanaciju poda, sanaciju kapilarne vlage svih zidova prizemlja oštećenih kapilarnom vlagom, sanaciju fasade, sanaciju krova, zamjenu vanjske stolarije, rekonstrukciju kotlovnice sa zamjenom postojećeg kotla novim na pelete, te zamjenom postojećih ogrjevnih tijela i zamjenu postojeće rasvjete novom energetski učinkovitijom. Na krovu škole su još 2015. godine postavljeni solarni paneli koji služe za pripremu tople vode. Ciljne skupine su svi korisnici i zaposlenici Područne škole Kature, dok su krajnji korisnici svi građani Grada Labina, jer će se energetskom obnove škole doprinijeti očuvanju okoliša i uređenosti Grada.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta: postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije i emisije CO2 u zgradama javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na području Grada Labina.

Očekivani rezultati: Projektom će se ostvariti smanjenje potrebne toplinske energije od Qhnd= 91.017,00kWh/g, odnosno 87 % te smanjenje emisije CO2 na godišnjoj razini za 97 %.


Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 4.222.629,18  HRK

Odobrena bespovratna sredstva EFRR: 660.743,25 HRK

Odobrena bespovratna sredstva MRRFEU: 646.839,89 HRK


Razdoblje provedbe projekta:


15.11.2017. – 31.01.2019.


Kontakt osoba:

Robert Mohorović, mag.oec
Viši stručni suradnik za međunarodne projekte
Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte
T     +385 (0)52 866-817
@     robert.mohorovic@labin.hr


;