Pretraživanje

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ na adresi Prilaz Kršin 2, Labinvidljivost EO.png (108 KB)
                                                                                             www.strukturnifondovi.hr

Naziv projekta:


Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ na adresi Prilaz Kršin 2, Labin

Kratki opis projekta:

Glavni problem kojeg se projektom nastoji riješiti je visoka potrošnja energije u zgradama javnog sektora na području grada Labina. Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije u Dječjem vrtiću Pjerina Verbanac. Naime, vanjski zidovi nisu obloženi toplinskom izolacijom, pa je prolaz topline kroz vanjske zidove značajan. Toplinska izolacija poda prema tlu ne zadovoljava tehnički pravilnik, a također ni toplinska izolacija kosih krovova. Vanjska stolarija je u jednom dijelu zamijenjena te postoje dvije vrste stolarije, drvena (izvorna) koja ne odgovara zahtjevima tehničkog pravilnika u toplinskoj provodljivosti i zrakonepropusnosti, pa je izmjena zraka u prostorijama veća od potrebne, i zamijenjena aluminijska stolarija koja također ne zadovoljava tehnički pravilnik u dijelu toplinske provodljivosti. Projekt energetske obnove zgrade vrtića obuhvaća sanaciju fasade, sanaciju krova i zamjenu vanjske stolarije te zamjenu manjeg dijela postojeće rasvjete novom energetski učinkovitijom. Ciljne skupine su svi korisnici i zaposlenici Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, dok su krajnji korisnici svi građani Grada Labina, jer će se energetskom obnove škole doprinijeti očuvanju okoliša i uređenosti grada.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta: postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije i emisije CO2 u zgradama javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na području Grada Labina.

Očekivani rezultati: projektom će se ostvariti smanjenje potrebne toplinske energije od Qhnd = 150.282,15 kWh/g, odnosno 78,41 % te smanjenje emisije CO2 na godišnjoj razini za 78,41 %.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 3.267.820,43 HRK

Odobrena bespovratna sredstva EFRR: 775.230,89 HRK

Odobrena bespovratna sredstva MRRFEU: 777.553,87 HRK


Razdoblje provedbe projekta:

06.11.2017. – 31.01.2019.
 

Kontakt osoba:

Robert Mohorović, mag.oec
Viši stručni suradnik za međunarodne projekte
Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte
T    +385 (0)52 866-817
@   robert.mohorovic@labin.hr


;